Slovenská advokátska komora

V rámci úlohy zjednotenia viacerých webov do jednotného grafického štýlu sa Advokátska komora obrátila na mňa. S potešením som pre nich vytvoril dizajn a integroval ho do systému WordPress. Spolu sme dosiahli jednotnú vizuálnu prezentáciu ich aktivít.

Po úspešnom dokončení tohto projektu sme sa spoločne zamysleli nad ďalšími výzvami. Jednou z nich bol návrh efektívneho procesu na odosielanie newsletterov v jednotnom grafickom štýle. S touto úlohou som im opäť ochotne pomohol. V rámci systému WordPress sme vypracovali metódu tvorby obsahu s jednotnou šablónou, ktorý je, vďaka formátu HTML, ľahko použiteľný v systéme tretej strany na hromadné odosielanie emailov.

Som hrdý na spoluprácu s Advokátskou komorou a teším sa na ďalšie príležitosti.