Slovenská advokátska komora

V rámci úlohy zjednotenia viacerých webov do jednotného grafického štýlu sa Advokátska komora obrátila na mňa. S potešením som pre nich vytvoril dizajn a integroval ho do systému WordPress. Spolu sme dosiahli jednotnú vizuálnu prezentáciu ich aktivít. Po úspešnom dokončení tohto projektu sme sa spoločne zamysleli nad ďalšími výzvami. Jednou z nich bol návrh efektívneho […]